Baderegler

Baderegler & ordensregler for Ulbjerg Friluftsbad

For at alle skal have det godt, beder vi dig om venligst at overholde gældende baderegler, når du befinder dig i Ulbjerg Friluftsbad. Er man vidne til en overtrædelse bedes man kontakte et af bestyrelsesmedlemmerne. Overtrædelse af reglerne kan medføre til bortvisning.

Du skal være opmærksom på følgende når du besøger Ulbjerg Friluftsbad:

Der er INGEN livredder til stede i Ulbjerg Friluftsbad, så ophold er på eget ansvar.

Børn må ikke færdes uden opsyn af voksne.

Ingen adgang i basinnet uden forudgående bad.

Omklædning, toiletbesøg og bad, skal foregå i friluftsbadets faciliteter.

Ryd op efter dig selv og efterlad bassinet, toilet, bad og omklædningsrum, som du selv ønsker at ”finde det”.

Vis hensyn, pas godt på dig selv og på andre.

Du skal desuden overholde følgende regler:

01 – Fotografering

Fotografering og optagelse af film i det offentlige rum er ikke tilladt.

02 – Eget ansvar

Friluftsbadet påtager sig intet ansvar for beklædningsgenstande, værdigenstande, rede penge eller andre effekter der efterlades på friluftsbadets område.

03 – Smitsomme sygdomme

Personer der lider af smitsomme sygdomme, diarrésygdomme, ørebetændelse, hudsvamp eller fodvorter må ikke benytte badet.

04 – Grundig vask

Bassinet og sauna må kun benyttes efter grundig vask med sæbe (se skilte i omklædningsrum). Efter toiletbesøg foretages ny grundig vask med sæbe.

05 – Færdsel

For at forebygge ulykker, er det ikke tilladt at løbe, skubbe, hovedspring eller dykke andre under vandet.

06 – Tyggegummi

Det er ikke tilladt at anvende tyggegummi i basinnet.

07 – Badevand

Man må ikke forurene bassinvandet med spytning, næsepudsning og urinering.

08 – Barbering

Barbering og intim barbering er ikke tilladt.

09 – Renlighed

Børn under 3 år, og andre der ikke er renlige, skal benytte badeble eller blebukser.

10 – Glas

Glas og flasker af glas må ikke medbringes.

11 – Affald

Papir og andet affald skal lægges i affaldsspandene.

12 – Råb

Råb aldrig i kådhed om hjælp – KUN hvis du er i fare.

13 – Rygning

Rygning er forbudt.

14 – Musik

Det er ikke tilladt at spille højt musik på friluftsbadets område.

15 – Overtrædelse

Overtrædelse af bade- & ordensregler kan medføre bortvisning.

 

 

Vi takker for din forståelse af reglerne for friluftsbadet

Værd at vide omkring hygiejne af badevandet. Klik her for at læse