Baderegler

Baderegler & ordensregler for Ulbjerg Friluftsbad

For at alle skal have det godt, beder vi dig om venligst at overholde gældende baderegler, når du befinder dig i Ulbjerg Friluftsbad. Er man vidne til en overtrædelse bedes man kontakte et af bestyrelsesmedlemmerne. Overtrædelse af reglerne kan medføre til bortvisning.

01 – Fotografering

Fotografering og optagelse af film i det offentlige rum er ikke tilladt.

02 – Eget ansvar

Friluftsbadet påtager sig intet ansvar for beklædningsgenstande, værdigenstande, rede penge eller andre effekter der efterlades på friluftsbadets område.

03 – Smitsomme sygdomme

Personer der lider af smitsomme sygdomme, diarrésygdomme, ørebetændelse, hudsvamp eller fodvorter må ikke benytte badet.

04 – Grundig vask

Bassinet og sauna må kun benyttes efter grundig vask med sæbe (se skilte i omklædningsrum). Efter toiletbesøg foretages ny grundig vask med sæbe.

05 – Færdsel

For at forebygge ulykker, er det ikke tilladt at løbe, skubbe, hovedspring eller dykke andre under vandet.

06 – Tyggegummi

Det er ikke tilladt at anvende tyggegummi i basinnet.

07 – Badevand

Man må ikke forurene bassinvandet med spytning, næsepudsning og urinering.

08 – Barbering

Barbering og intim barbering er ikke tilladt.

09 – Renlighed

Børn under 3 år, og andre der ikke er renlige, skal benytte badeble eller blebukser.

10 – Glas

Glas og flasker af glas må ikke medbringes.

11 – Affald

Papir og andet affald skal lægges i affaldsspandene.

12 – Råb

Råb aldrig i kådhed om hjælp – KUN hvis du er i fare.

13 – Rygning

Rygning er forbudt.

14 – Musik

Det er ikke tilladt at spille højt musik på friluftsbadets område.

15 – Overtrædelse

Overtrædelse af bade- & ordensregler kan medføre bortvisning.

 

 

Vi takker for din forståelse af reglerne for friluftsbadet

Værd at vide omkring hygiejne af badevandet. Klik her for at læse